Tuin en omgeving

Vijver met bruggetje
Het wordt steeds warmer, ook in Venlo. Ook hebben we steeds vaker te maken met lange periodes van hitte en droogte en ontstaat er wateroverlast door hoosbuien. Met meer groen en minder verharding in tuinen en de openbare ruimte, maken we straten toekomstbestendig voor hevige regenbuien en hitte in de zomer.

De bodem werkt namelijk als een spons: in tijden van regen neemt de bodem water op, in tijden van droogte geeft de bodem dat water weer af. Betegelde grond zorgt ervoor dat de bodem niet meer op deze manier kan functioneren. Daarom is het belangrijk dat gemeente en inwoners samenwerken om onnodige bestrating tegen te gaan en te vervangen voor planten.

Daarnaast is groen belangrijk voor de biodiversiteit. Het geeft bijen en vlinders de kans om onze natuur in stand te houden. Tot slot word je van een groene omgeving gelukkig. Leg daarom ook zelf meer groen aan en vang water op in je tuin.

Man in groentetuin
Meer groen in je tuin
Bakken met tuin- en perkplantjes
Tegels eruit, planten erin!
Een watergoot waarbij water in een regenton stroomt.
Afkoppelen regenwater
Een voorbeeld van een groenblauw schoolplein; een plein met veel groen en natuurlijke speelmaterialen.
Groenblauwe schoolpleinen